Prezes zarządu: ppłk dypl. rez. mgr Marek Roguski.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego oraz Wojskowej Akademii Technicznej, odbyte szkolenia w Akademii Policyjnej Baton Rouge i Special Operations Group w USA. Były szef szkolenia Biura Ochrony Rządu, dowódca ochrony osobistej Jana Pawła II, oficer ochrony osobistej prezydenta Lecha Wałęsy.

Trener sportów walki, instruktor strzelectwa oraz ratownictwa medycznego. Koordynator i nauczyciel klas mundurowych na terenie powiatu pruszkowskiego (Piastów, Brwinów). Autor programu nauczania dla klas mundurowych “Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej – Antyterroryzm”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członek zarządu – skarbnik: Leszek Bromiński