Już od 2015 roku, Warszawskie Towarzystwo Strzeleckie, organizuje wyjazd poligonowy dla uczniów klas mundurowych z powiatu pruszkowskiego. Zajęcia organizowane na poligonie to dopełnienie i zakończenie podstawy programowej dla klasy mundurowej na bieżący rok. Brak odpowiedniego sprzętu, infrastruktury i czasu uniemożliwia zrealizowanie, niektórych zadań przewidzianych dla uczniów klasy mundurowej. Wszystkie zadania realizowane są na obozie poligonowym. […]

Czytaj więcej →

11 listopada 2017, Warszawskie Towarzystwo Strzeleckie wraz z uczniami klas mundurowych brali udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości organizowanych przez powiat pruszkowski. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele p.w Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie, następnie poczet sztandarowy wystawiony przez Zespół Szkół im. F. Nansena oraz uczniowie klas mundurowych przemaszerowali w pochodzie pod pomnik Tadeusza […]

Czytaj więcej →

W dzień poprzedzający 99 rocznicę odzyskania niepodległości, w Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie, kadeci pierwszego rocznika złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali pierwszy ze stopni kadeckich – szeregowy kadet. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odegrania hymnu państwowego. Głos zabrała dyrektor szkoły p. Regina Radziszewska, oraz koordynator klas mundurowych p. płk. Marek […]

Czytaj więcej →